Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

2559 35d7
Reposted fromviolator violator
4607 2862 400
Reposted from0 0 viatransfuzja- transfuzja-
Reposted fromshakeme shakeme viatransfuzja- transfuzja-
5745 652e 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatransfuzja- transfuzja-

February 05 2020

Pamiętaj, kiedy znowu zdziczeję odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— Julian Tuwim "Erotyki"
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
Nie możemy bać się zmian. Inaczej wiele rzeczy nas ominie.
— Meg Wolitzer
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
Niedoskonałość jest piękna, szaleństwo to geniusz i lepiej być absolutnie niedorzecznym, niż absolutnie nudnym.
— Marylin Monroe
Reposted fromniewychowana niewychowana viahereyes hereyes
8831 023b 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahereyes hereyes
Zadziwiające ile wspomnień nosi w sobie zapach wieczornego powietrza.
Reposted frombng123 bng123 viahereyes hereyes
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
To ważne, żeby mieć przyjaciół, z którymi możesz robić więcej niż plotkować, pić i palić. Zaprzyjaźnij się z ludźmi, z którymi możesz iść na śniadanie, przy których możesz płakać, takich którzy wspierają Twoje cele życiowe i wierzą w Ciebie.
Reposted frometernaljourney eternaljourney viahereyes hereyes
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
- Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Myślenie za dużo o przeszłości nie zwróci ci jej. Stracisz teraźniejszość, a za chwilę będziesz mówił o niej przeszłość. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan vianokturnal nokturnal
8765 7a86 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacrazydunky crazydunky
2384 0b27 400
Reposted fromhrafn hrafn viaEldharjarr Eldharjarr
Wiesz, serce może pękać, ale i tak bije dalej.
— Fannie Flag
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viarudelubie rudelubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl