Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2019

nakurwiam chaos
Reposted fromdjLangley djLangley vianiskowo niskowo
Zakaz wjazdu
Reposted fromSilentRule SilentRule viawujcioBat wujcioBat
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka viamiscauliflower miscauliflower
Kiedy Cię potrzebują: czule się do Ciebie uśmiechają, zauważają, otwierają drzwi, poklepują do ramieniu, głaszczą, przytulają. Walczysz dla nich z całych sił, nadstawiasz policzek, podajesz dłoń. Jesteś. Bez znaczenia są wtedy fajerwerki i wcale nie chcesz gratyfikacji. Kiedy Ty potrzebujesz ich:  Ich nie ma.

Bezlitosny schemat ludzkiej pamięci.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viamiscauliflower miscauliflower
9336 cebb 400
Reposted frommiischa miischa viamiscauliflower miscauliflower
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaanakarenina anakarenina
6612 6c07 400
Doprowadzajcie się nawzajem do uśmiechu,
to ważniejsze niż orgazm.
Reposted fromEmcy Emcy viaanakarenina anakarenina
Reposted fromshakeme shakeme viaoutofmyhead outofmyhead
To był rok bólu.
— x
Reposted fromupinthesky upinthesky viaoutofmyhead outofmyhead
1722 8b22 400
Reposted fromnutt nutt viabakteria bakteria
Reposted fromshakeme shakeme viamyszkaminnie myszkaminnie
4986 a546 400
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamyszkaminnie myszkaminnie
6311 1548 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyszkaminnie myszkaminnie
3558 1e24 400
Reposted fromhrafn hrafn viamoglismywszystko moglismywszystko
4189 78a6 400
4787 14b3 400

lostinpersona:

Darling, John Schlesinger (1965)

Reposted frombluuu bluuu viarzzkropka rzzkropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl