Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

3245 dfc4 400
Reposted fromdarkanes darkanes viaBeLikeBlair BeLikeBlair

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myśmy mieli tylko chwile.
— Albert Camus
Reposted fromswojszlak swojszlak viabesomeoneelse besomeoneelse
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
6749 fcae 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viayouaresonaive youaresonaive
-Byłam niesympatyczna...
-Przyzwyczaiłem się, tak robisz kiedy przytrafia Ci się coś złego, atakujesz, chcesz być sama.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnivea nivea viayouaresonaive youaresonaive
Reposted fromshakeme shakeme viayouaresonaive youaresonaive
Powtarzając: dobranoc, nie dałbym ci zasnąć.
— A. Mickiewicz, Dobranoc
Reposted frompanimruk panimruk viabesomeoneelse besomeoneelse

July 22 2017

Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun via2708 2708
6576 5782 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viakedavra kedavra
0844 29ea 400
Reposted fromagridoce agridoce viatulele tulele
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viayouaresonaive youaresonaive
4038 e0bb 400
- It scares me.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl