Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

9424 f43a 400
Reposted fromLittleJack LittleJack viabesomeoneelse besomeoneelse
Najbardziej przerażającym dźwiękiem na świecie jest bicie własnego serca. Nikt nie lubi o tym mówić, ale to prawda. Jest to dzika bestia, która w samym środ­ku głębokiego strachu dobija się olbrzy­mią pięścią do jakichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić
— Jonathan Carroll
Reposted fromkabooom kabooom viaIriss Iriss
4813 9b93 400
Proste nienachalne pytania
To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne
— Marek Hłasko, 'Pętla'
Reposted fromojkomena ojkomena viakittylitter kittylitter
muszę Ci coś wyznać, jesteś jedyną kobietą, do której piszę, do której piszę tak, jak piszę, jaki jestem, czego pragnę. Ty jesteś właściwie moim dziennikiem, ale nie milczysz jak dziennik. Nie masz tyle cierpliwości. Zawsze się wtrącasz, kontrujesz, sprzeciwiasz mi się, bałamucisz mnie. Jesteś dziennikiem z twarzą, ciałem i figurą. Myślisz, że Cię nie widzę, myślisz, że Cię nie czuję. Błąd. Błąd. Taki błąd. Kiedy do Ciebie piszę, to przyciągam Cię do siebie bardzo blisko. Zawsze tak było.
— Glattauer Daniel - "Wróć do mnie"
Reposted fromnivea nivea viayouaresonaive youaresonaive
9363 f7b4 400
Reposted fromfatique fatique viayouaresonaive youaresonaive
Reposted fromshakeme shakeme viakittylitter kittylitter
1360 3ad1 400
Reposted fromruthieful ruthieful viayouaresonaive youaresonaive
5774 cc1e 400
Reposted fromhermina hermina viayouaresonaive youaresonaive

June 17 2017

Musimy żyć. Żyć tak, by później nikogo nie musieć prosić o wybaczenie.
— Wiedźmin
3800 9ff6 400
Reposted fromrisky risky viajudelaw judelaw

"Jeśli masz córkę to nade wszystko staraj się ją nauczyć, że dżem za muchą nie lata i na siłę mężczyzny się nie zatrzyma, a tylko się upokorzy.

Córkę – bo dla Ciebie pewnie jest już za późno."

— PokolenieIkea
6163 fc0a 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viadontforgot dontforgot
2118 297d 400
Reposted fromtichga tichga viaRedHeadCath RedHeadCath
8601 1759 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viaIriss Iriss
2530 b629 400
Reposted frompeper peper viabesomeoneelse besomeoneelse
2818 8ce0 400
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl