Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2019

To jest ten dzień w którym spieprzyłam i nie mogę przestać płakać. Nie przez chłopaka, nie przez przyjaciół, przez nikogo, wiesz, to jest ten dzień ,że przez siebie. 
— skydelan.soup.
Reposted fromSkydelan Skydelan viahereyes hereyes
Wiem już, że istnieją uczucia, na które nigdy nie znajdziemy właściwego określenia.
— Jodi Picoult
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahereyes hereyes
Piotr nie rozumiał czemu od niego odeszłam. A ja doszłam do wniosku, że mój dobrostan jest dla mnie ważniejszy od związku. W udanej relacji powinno być tak, że układamy nasze dwa egoizmy, a nie że ja cierpię. Nie chcę cierpieć. Rzadko kiedy jest idealnie, ale nie może być tak, żebyś czuła, że wolisz samotność.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted frommhsa mhsa viahereyes hereyes

July 10 2019

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

 Czy jest taka miłość, która mimo połamanych skrzydeł czeka? Mimo upływu lat czeka? Mimo rozbitego szkła czeka? Czy istnieje miłość, której nie zabiją żadne słowa, nie zasypie żaden śnieg, żadna burza nie ruszy? I mimo przerwy w zdarzeniach, mimo braku dotyku, prądu i ciepła tęskni? Nieporuszona. Żyje wciąż. Nadzieją.
— Kaja Kowalewska "Play listy, czyli nie wszystkie fobie są o miłości"
Reposted fromlovvie lovvie
Reposted frombluuu bluuu viarudosci rudosci
Pamiętaj jak na Ciebie patrzę... Zastanów się czy chcesz to stracić....  
Reposted fromlovvie lovvie
Reposted frombluuu bluuu vialovvie lovvie
Życzę Ci byś, spoglądając co roku w swoje urodziny w lustro, cieszył się tym kim jesteś, co robisz i jak przeżywasz swoje życie. To wielka umiejętność.
Reposted fromlovvie lovvie
2298 d2d3 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
 
Reposted from4777727772 4777727772 viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
2546 649a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

June 21 2019

Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
5009 4e98 400
Reposted fromsoftboi softboi viaMsSuzanna MsSuzanna
0731 353d 400
Reposted frompunisher punisher viaeternaljourney eternaljourney

June 19 2019

8114 4a0a 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

June 16 2019

9482 0640 400
Reposted fromniezwykla niezwykla viahereyes hereyes

(Odeszli od siebie z powodu nieustalen...)

Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko
Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted frombeinthe beinthe viahereyes hereyes
Człowiek, który cierpi, nie mówi już nic albo prawie nic, a na pewno nie krzyczy.
— fragment listu narkomana w "Ty zaraziłeś ich narkomanią" Marka Kotańskiego
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl