Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Kiedy otarłem łzy, byłem już innym człowiekiem.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaparradisee parradisee
4915 ef45 400
Reposted fromfeliscatus feliscatus viamrs-cosmos mrs-cosmos
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"

February 15 2017

1423 599a 400
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaonebreath onebreath
5053 ef6e 400
Reposted frommadamebadass madamebadass viahomczi homczi
Tak mi się nudzi bez Ciebie, tak mi się nic nie podoba.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromkarosia karosia viaesperer esperer

July 06 2015

5290 c03f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadynamite dynamite
5498 4de0 400
Reposted fromkotowate kotowate viadynamite dynamite
Czasami odchodzimy tylko po to, żeby sprawdzić, czy ktoś za nami pójdzie…  Najgorsze jest rozczarowanie, kiedy odwracasz się, a za tobą nikogo nie ma. 
— Ola Józefina Sokołowska
Reposted fromsafeway safeway viadynamite dynamite
5285 3846 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadynamite dynamite
6339 2f76 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viadynamite dynamite
8723 6954 400
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaspita spita

July 04 2015

Są momenty w których przytulamy kogoś tak mocno, jakbyśmy chcieli przez niego przeniknąć. Doświadczyć czegoś większego, stać się częścią tej osoby, połączyć się.
9572 963f 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawoes woes
9372 02a9 400
Reposted fromoutline outline viawoes woes
 Słowa są ciężkie jak kamienie. Przygniatają do ziemi i ciążą jak skały. Gdyby ptaki umiały mówić, nie mogłyby latać
— dr Joel Fleischman, serial "Przystanek Alaska"
Reposted fromhormeza hormeza viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl