Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

1588 a661 400

/ Fox

Reposted fromamatore amatore viacarmenluna carmenluna
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaforgoodandforbad forgoodandforbad
3469 0d0e 400
7602 bf14 400
Reposted from4777727772 4777727772 viarudosci rudosci
9721 0cf3 400
On dotknął palcami jej włosów, ona poczuła, że dotyka ją miłość.
— Janusz L. Wiśniewski "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate viahereyes hereyes
6118 cd26 400
Reposted from4777727772 4777727772 viacarmenluna carmenluna
6849 0719 400
Reposted fromhearted hearted viayouaresonaive youaresonaive
“ ...to po co całowałeś
mnie wtedy tak? ”
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".

KAŻDY POWINIEN MIEĆ KOGOŚ,

Z KIM MÓGŁBY SZCZERZE POMÓWIĆ,

BO CHOĆBY CZŁOWIEK BYŁ NIE WIADOMO JAK DZIELNY,

CZASAMI CZUJE SIĘ BARDZO SAMOTNY.

— E. HEMINGWAY
Reposted fromavooid avooid viarudosci rudosci
Reposted fromshakeme shakeme viahereyes hereyes
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viacarmenluna carmenluna

February 12 2019

4319 b3e0 400
Reposted fromeagergirl eagergirl viakatisz katisz
7454 7c2e 400
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viashitsuri shitsuri
0923 b24a 400
Reposted from4777727772 4777727772 viaszarlotka76 szarlotka76
1826 ffbf 400
Reposted fromsweet18 sweet18 viagriber griber

Saturday morning .. slow

Reposted fromjohnkeats johnkeats viascorpix scorpix
9120 90b7 400
Reposted fromkarahippie karahippie vialonelyjulia lonelyjulia
6856 db3f 400
Reposted fromink ink viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl