Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 03 2018

6149 e295 400
Reposted fromshakeme shakeme viakittylitter kittylitter
1152 8d73 400
Reposted fromEkran Ekran viakittylitter kittylitter

March 02 2018

1200 63f0 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
 Depresja to rozpacz, ale pomnożona przez tysiąc.  Ludzie, którzy tracą kogoś bliskiego, zwykle mają depresję reaktywną – związaną z sytuacją. Depresja endogenna, którą miałem, bywa podobna; to jest jakby przeżywanie żałoby po sobie samym. Poczucie, że jesteś zatruty sam sobą. Ale depresja jest również chorobą fizyczną. Jakbyś miał grypę, gorączkę, a każda szczelina świata była wypełniona czarnym myśleniem i rozpaczą – nie ma ucieczki. Poczucie, jakby było się więzionym w klatce samego siebie.  W lżejszych depresjach, kiedy jeszcze są resztki energii, ludzie ratują się, szukając maniacko jakichś przyjemności, znieczulenia. 
— Tomasz Jastrun
Reposted fromkyte kyte viapersona-non-grata persona-non-grata
9951 26f9 400
Mam dwie dusze, jedną, która płacze, i drugą, która się śmieje. Ta szamotanina nastrojów to jestem ja.
— Agnieszka Osiecka.
Reposted fromnutt nutt vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
5190 73e7 400
Jestem klasyczną choleryczką. Taką, co wybucha i gaśnie i potem w ogóle nie wie, o co chodziło.
0991 f232 400
Reposted fromluron luron viapersona-non-grata persona-non-grata

February 20 2018

2508 cc00 400
Reposted fromoutoflove outoflove viatresigarette tresigarette
8617 772c 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viasupernatural supernatural

February 10 2018

Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
0254 a19a 400
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl