Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2016

Poboisz się, poboisz i umrzesz i tyle będziesz mieć z tego życia.
— Małgorzata Halber
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaesperer esperer
I proszę zrób wszystko, żeby ta jesień była najpiękniejsza
— zpamiętnika
Reposted from17november 17november viakittylitter kittylitter

August 17 2016

Reposted frombluuu bluuu viayouaresonaive youaresonaive
3859 6e9b 400
Reposted fromrol rol viayouaresonaive youaresonaive
Reposted fromHornyBogdan HornyBogdan viacelebration celebration

August 12 2016

3177 abea 400
Reposted fromlittlefool littlefool viayouaresonaive youaresonaive
0233 f2aa 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viayouaresonaive youaresonaive
2302 166d 400
Reposted fromkniepuder kniepuder viayouaresonaive youaresonaive
Pamiętaj: kiedy znów zdziczeję, odrzyj mnie z wichrów i ugłaskaj.
— J. Tuwim
Reposted fromumorusana umorusana viadzisniezasne dzisniezasne
    za oknem jesień, to już jest chyba trzecia w tym roku
     
— huczuhucz
Reposted fromitwaslove itwaslove viaIriss Iriss
6232 d270 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialittlefool littlefool
5223 3458 400
Masz rację, że los pilnuje nas wszystkich, żeby nam nie było za dobrze, ale przecież myśmy nie mieli takiego nadzwyczajnego życia i należy nam się cały zapas szczęścia, więc może moglibyśmy dostać to wszystko hurtem, akurat teraz?
— Agnieszka Osiecka
6867 f000 400
3187 6f50 400
Reposted fromlittlefool littlefool viaretro-girl retro-girl
grafika beautiful
Reposted fromweightless weightless viaretro-girl retro-girl
Złapałem się na nieustannym powracaniu do przeszłości, z której tak silnie chciałem się wynurzyć - dopiero niedawno doszło do mnie, że można się wynurzyć nie zapominając, a pamiętanie nie musi być duszeniem się.
— Andrzej Żuławski
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl