Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2018

Ludzie często wybierają źle. Wybierają złe miejsca i złych ludzi. Wybierają złe godziny na wino, pocałunki i seks. Wpadają w bramy żalu i potępienia. Budzą się nadzy. Często bez duszy
— Kaja Kowalewska
Czuję się, jakbym umarł, ale dalej musiał żyć.
— Stephenie Meyer – Chemik
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Czym jest depresja? Depresja to ciągłe sekrety i ukrywanie przed najbliższymi jak bardzo popsutym i pokaleczonym się jest w środku
— (via sadness-killing–me)
0254 a19a 400
Reposted fromkaffeehaus kaffeehaus viaIriss Iriss
Reposted frombluuu bluuu viaIriss Iriss
Myślisz, że będziesz kimś, a potem staje się oczywiste, że nikim. Nie masz takiego talentu, jak sobie wyobrażasz, nie masz planu B, nic dobrze nie umiesz i wcale nie masz wykształcenia. Teraz czeka cię z pięćdziesiąt lat nicości. Ciężka sprawa. Gorsze niż rak mózgu, bo będzie zabijać znacznie dłużej.
— Nick Hornby – Długa droga w dół
Reposted fromEmisja Emisja viakittylitter kittylitter
2241 ac13 400

luizclas Totally free 💫✨

8699 50d6 400
Reposted fromteijakool teijakool viakittylitter kittylitter
2779 40c8 400
Reposted fromtojad tojad viakittylitter kittylitter
5267 ff1b 400
Reposted fromabeille abeille viabesomeoneelse besomeoneelse
1266 95ad 400
Reposted fromMtsen Mtsen viabesomeoneelse besomeoneelse
3309 f1a7 400
3885 5551 400

February 08 2018

1110 d17c 400
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive

January 25 2018

Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viamrs-cosmos mrs-cosmos
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viamrs-cosmos mrs-cosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl