Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

4115 7a8d 400
Reposted frombrumous brumous viakittylitter kittylitter
9940 41af 400
Reposted from777727772 777727772 viakittylitter kittylitter
6404 7f71 400
Reposted fromsavatage savatage viaIriss Iriss
2300 e76f 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viabesomeoneelse besomeoneelse
Kiedy byłem małym chłopcem, marzyłem o takiej dziewczynie jak ty. I później, latami. Próbowałem zmusić parę kobiet, by były tobą.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatresigarette tresigarette
6571 aa83 400
Reposted frompotatos potatos viaDOBRADUPA DOBRADUPA

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover
6314 ceac 400
Reposted fromfeet-fetish feet-fetish viahuman-body human-body
9966 1a09 400
Reposted fromgainaxing gainaxing viaRedHeadCath RedHeadCath
1641 3124 400
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
3136 7d7f 400
Reposted frombrumous brumous viaBeLikeBlair BeLikeBlair
0215 402d 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viakittylitter kittylitter
3491 81b6 400
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viadontforgot dontforgot

November 04 2017

Wiesz dlaczego niektórzy ludzie udają, że nic nie czują? Bo czują za dużo. I to ich przeraża.
— .~ Charlotte Nieszyn Jasińska - Szepty Charlotte
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
Reposted fromMissMurder MissMurder viatresigarette tresigarette
7590 5673 400
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viajethra jethra
Reposted fromthebelljar thebelljar viaolvide olvide
Najdroższa Lindo!  17:15. Właśnie do Ciebie dzwoniłem. Od razu czuję się lepiej. Zacznę poniedziałek, kończąc z piciem. Chcę, żebyś wiedziała, że chcę to zrobić dla Ciebie, niezależnie od tego, jak będzie ciężko. Bo nie ma innej kobiety takiej jak Ty, i nie ma innego sposobu, aby Cię zatrzymać. Moja miłość do Ciebie dominuje nad wszystkim, nawet nad niebiosami. Proszę, błagam, wytrzymaj ze mną jeszcze trochę. Myślę, że warto. Czuję, jak moje uczucie do Ciebie wibruje mi w łokciach, porusza drutami telefonicznymi, przenika przez ściany. Nie zmarnujmy tego. Jesteś cudem. A ja wierzę w cuda, i, koniec końców, po telefonicznej rozmowie z Tobą, wierzę w Ciebie…
— Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl