Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2017

Tylko kobiety, które są kochane, uwielbiane i hołubione przez mężczyzn wyglądają tak zdrowo. (...) Och, i twoje dłonie. Podejdź i daj mi dotknąć swoich dłoni, pewnie są ciepłe. Kochani ludzie mają ciepłe dłonie.
— Tie Ning - "Kobiety w kąpieli"
Reposted fromescapism escapism viadynamite dynamite
4884 c1fd 400
Reposted fromdailylife dailylife vialexi lexi
Życie nie jest piękne - roześmiała się młoda dziewczyna - ale ma w sobie coś takiego, że da się lubić.
— Magdalena Samozwaniec, "Czy pani mieszka sama?"
Reposted fromcudoku cudoku viayouaresonaive youaresonaive
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted from61sekund 61sekund viabesomeoneelse besomeoneelse
Reposted fromshakeme shakeme viafoods foods

March 03 2017

6857 bdc2 400
Reposted fromrenirene renirene viayouaresonaive youaresonaive
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialexi lexi
7929 0cac 400
Reposted fromjustMeee justMeee viawoes woes
7992 b737 400
Reposted frommartynkowa martynkowa viahomczi homczi
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnezavisan nezavisan vialittlefool littlefool
To jednak smutne wiedzieć, że nie będzie się nigdy dla nikogo ważną osobą.
— Jakub Żulczyk ‘Instytut’

February 25 2017

9883 47b4 400
Reposted fromshakeme shakeme viamieszu mieszu
8840 1cf1
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viakittylitter kittylitter
9073 164f 400
Before Sunset.
Reposted fromPoranny Poranny viakittylitter kittylitter
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaHeart-Shaped-Box Heart-Shaped-Box

February 24 2017

Kobieta to skomplikowane zjawisko i ważne jest nie tylko, jak wygląda, ale i jak się rusza, jak siada, stoi, mówi, podaje rękę, jaki ma ton głosu, jak pachnie, jaki roztacza wokół siebie klimat. Tandeta rzuca się w oczy, dobry gatunek przyciąga wzrok.
— Pola Raksa
Reposted fromflorentyna florentyna viadynamite dynamite
5210 c936 400
Reposted frommoai moai viadynamite dynamite
9723 59e4 400
Zapaliłem papierosa, choć wcale nie chciało mi się palić. Ale musiałem coś robić. Nieustannie. Żeby nie myśleć. Żeby ani przez chwilę nie spojrzeć prawdzie w twarz. A raczej w twarze, bo prawda, którą chciałem poznać, miała ogrom twarzy. Dziesiątki, setki twarzy. Miała też jedną i przeogromną twarz; była nią bezsilność. Porażająca. Wiedziałam, czułem, że źle się dzieje, i nie potrafiłem niczego zrobić. Nie miałem wyjścia. Ot, po prostu nie miałem wyjścia. Być może wszystko to było złudzeniem, być może istniało jakieś rozwiązanie, ale nie potrafiłem go znaleźć.
— Jarosław Borszewicz "Mroki"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl