Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

5028 36a1 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamaaartynnn maaartynnn
Mam takie marzenie, żeby moje dzieci mogły powiedzieć: łał, tata naprawdę kocha mamę.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapoolun poolun
Jeśli się zastanawiasz, po co ci to było, to ja ci powiem.
Po wzloty nad chmury. Po jego uśmiech w twoje oczy. 
Po twoją dłoń na jego szyi. Po wasze splątane palce. 
Po zapach jego perfum w twoich włosach. 
Po zamknięcie oczu w jego ramionach. 
Po wasz świat. Po szczęście. Po najpiękniejszy czas. 
Po wyjątkowość. 
Po to ci to było, mała.
— Ewa Grzywacz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamaaartynnn maaartynnn
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Mam nadzieję, że Cię szlag trafi, kiedy to Ty będziesz dopraszał się mojej obecności.
często się 
rozsypuję

zawsze składam
cierpliwie
od nowa

za każdym razem 
trochę inaczej
— Billie Sparrow/Weronika Maria Szymańska - "Arkusz Poetycki"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialivhanna livhanna
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vialivhanna livhanna
0385 3cd7 400
Reposted fromaletodelio aletodelio viafreeway freeway
W życiu najłatwiej jest milczeć, olewać wszystko i stać się zwyczajnie obojętnym na wszystko
— tak.
9386 ebb4 400
Reposted fromverronique verronique viapchamtensyf pchamtensyf
0593 13a1 400
Reposted frombrumous brumous viadunkellicht dunkellicht
Musisz się pogodzić z tym, że to, co ci się przytrafia, nie jest równoznaczne z tym, kim jesteś. To dwie różne rzeczy.
— Colleen Hoover – Hopeless
Reposted fromnyaako nyaako viacotarsky cotarsky
Wczoraj postawiłam sercu ultimatum. Nie zrozumiało, dlatego dzisiaj już go ze mną nie ma.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacotarsky cotarsky
1578 e646 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacotarsky cotarsky
8341 2435 400
Reposted fromniiina niiina viaSkydelan Skydelan
7724 326d 400
Reposted frompiehus piehus viameem meem
8515 b1eb 400
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
3267 c844 400
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl