Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

Jeden z moich ulubionych współczesnych pisarzy, Pan Jakub Żulczyk, napisał w swojej nowej książce, że "nie ma lepszego miejsca, niż obok". Pragnę Wam wszystkim życzyć właśnie tego. 
— tak bardzo
Reposted fromprzemeksic przemeksic viayouaresonaive youaresonaive
— Powiedz, że zawsze wrócisz — warczy w końcu. — Powiedz, kurwa, że zawsze do mnie…
— Kocham cię 
— Etincelle "Przegrać z szarością"

September 20 2016

7570 3a53 400
Rozpacz była dla mnie czymś tak codziennym, że nie przyszło mi do głowy zastanowić się nad tym, że może coś jest ze mną nie tak. 
Rozpacz tak wielka, że umierałam w duszy wiele razy i ze zdumieniem odkrywałam fakt, że wciąż żyję.
— Beata Pawlikowska
3321 efc0 400
Reposted frombloodymary bloodymary viamyshirt myshirt
5754 b947 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
4608 d977 400
Reposted fromirremeabilis irremeabilis viaesperer esperer
8587 af7b 400
Reposted fromrol rol viabedezylawiecznie bedezylawiecznie
4679 94e3 400
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viadynamite dynamite

September 17 2016

6025 57d1 400
Reposted fromslodziak slodziak viadontforgot dontforgot

September 03 2016

Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą.
— Johann Wolfgang von Goethe - „Cierpienia młodego Wertera”
Reposted fromIriss Iriss viayouaresonaive youaresonaive
Szukałem słów, których jak zawsze nie było.
— Witold Gombrowicz "Ferdydurke"
0049 6473 400
Reposted fromfreakish freakish viahomczi homczi
3712 ae58 400
Reposted fromretro-girl retro-girl viayouaresonaive youaresonaive
Jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez Ciebie..
— A. Rojek
3909 095d 400
Reposted fromjoanm joanm viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl