Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

Jeśli pozwolisz jej odejść, jesteś kompletnie pierdolnięty.
— James Frey
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasamozatrucie samozatrucie
W najbardziej nieoczekiwanym momencie dopada cię myśl, że nic nie umiesz, jesteś nic niewarta, nie dasz rady. To właśnie lęk wynikający z braku poczucia bezpieczeństwa w dzieciństwie. Dzieci alkoholików żyją w konflikcie, bo z jednej strony chcą pokazać światu, jakie są samodzielne i silne, z drugiej często placzą bezradnie w kącie.
— Magdalena Cielecka
Reposted frommhsa mhsa viamyshirt myshirt
Potem płakałam, ponieważ zbyt dużo myślę, zbyt dużo chcę i zbyt dużo martwię się o przyszłość.
— Brittainy C. Cherry

December 02 2016

6318 a2d2 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakittylitter kittylitter
Zaufanie do drugiego człowieka to skomplikowana sprawa. Zaufanie to nie tylko poczucie, że możesz komuś wszystko powiedzieć. Zaufanie to także przekonanie, że druga osoba nie zrobi Ci krzywdy.
— K. Platowska
0091 d300 400
Reposted fromoutline outline viamyshirt myshirt

November 25 2016

Któregoś dnia poznasz innego człowieka i pójdziesz za nim, a wtedy palić się będziesz ze wstydu na myśl o tym, jak głupio ze mną marnowałaś swój czas.
— Marek Hłasko
Reposted fromwetryagain wetryagain viakittylitter kittylitter
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!

November 11 2016

Każda kobieta, zanim pokocha mężczyznę, zakochuje się najpierw w tym, co on mówi, pisze albo robi.
— Mirosław Żuławski
Reposted fromcorkapiekarza corkapiekarza viaspita spita
4583 351a 400
Reposted frommyshirt myshirt
Życie zazwyczaj trwa za krótko,
chcesz coś powiedzieć – no to mów.
— A.Osiecka
Reposted fromte-quiero te-quiero viaspita spita
Spojrzenie nieraz jest długą rozmową.
— Broniewski
Reposted from61sekund 61sekund viaspita spita

October 29 2016

October 27 2016

9642 8008 400
Reposted fromwieczerza wieczerza viaJessSilente JessSilente
5129 608d 400
Reposted frompinkypromise pinkypromise viadontforgot dontforgot
1559 4b5f 400
Reposted frommelodyjna melodyjna viamrs-cosmos mrs-cosmos
9148 2cd6 400
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viadontforgot dontforgot
9450 8697 400
Reposted frompapaj papaj viadontforgot dontforgot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl