Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

4195 7843 400
8299 e6f2 400

January 01 2017

grafika love, couple, and book
Reposted fromweightless weightless vialittlefool littlefool
3142 65b2 400
Reposted fromthinredline thinredline viakittylitter kittylitter
5253 77dc 400
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool
5379 3796 400
Reposted fromweightless weightless viaJessSilente JessSilente
 Zamiast mówić “Nie mam czasu” powiedz “To nie jest mój priorytet” i sprawdź, co się zmieni.” 
— Laura Vanderkam
Reposted fromavooid avooid viashedevil shedevil
Szukaj tego, co kochasz. Tak, żeby powiedzieć „O kurwa, to jest to.”  I zrób to zanim umrzesz. Masz żyć życiem, które jest przeznaczone dla ciebie, a nie takim, które ktoś ci zaplanował.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromyanek yanek vialittlefool littlefool

December 26 2016

Co chciałabyś, żeby on o Tobie wiedział?

 • że tak naprawdę jestem cholernie samotna,

 • że nigdy nie byłam i nigdy nie będę dla nikogo ważna,

 • że czasem uśmiecham się tylko po to, żeby nie płakać,

 • że marzę o tym, żeby mnie przytulił,

 • że chciałabym jeszcze kiedyś przeżyć z nim nocny maraton filmowy,

 • że jestem obojętna, zimna, bo chcę, żeby się o mnie zatroszczył,

 • że lubię gdy się o mnie martwi, chociaż o dziecinnie głupie,

 • że uwielbiam kiedy zdrabnia moje imię,

 • że bardzo boli mnie jego obojętność,

 • że każdy brak odpowiedzi na sms-a bardzo mnie dołuje,

 • że chciałabym kiedyś spędzić z nim cały weekend,

 • że cholernie często przez niego płakałam,

 • że nie potrafię nie szukać w jego słowach drugiego dna,

 • że uwielbiam, gdy mówi mi co mu się we mnie podoba,

 • że gdy mówię, że to koniec- tak naprawdę łudzę się, że nie pozwoli mi odejść,

 • że czasem mówię, że u mnie wszystko w porządku, żeby go nie martwić,

 • że marzę o jednej prawdziwie szczerej rozmowie, na którą żadne z nas nie ma odwagi,

 • że jest dla mnie jedną z najważniejszych osób w życiu.

— wieczorne odpowiedzi... zwykłe jak zawsze
3800 9ff6 400
Reposted fromrisky risky viakittylitter kittylitter
W każdym związku - na początku, w połowie czy pod koniec - następuje taka chwila, w której wszystko zależy od jednego słowa albo zdania. Czasem jedno spojrzenie potrafi odbudować związek lub zburzyć go raz na zawsze.
— Jonathan Carroll 'Ucząc psa czytać'
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaesperer esperer

December 20 2016

Dom bez książek budzi natychmiast podejrzenia.
— Justyna Sobolewska "Książka o czytaniu, czyli resztę dopisz sam"
Reposted fromksiezycowykot ksiezycowykot viaIriss Iriss
1888 77ed 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianosceteipsum nosceteipsum
5466 d31f 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianosceteipsum nosceteipsum
0531 20ee 400
Reposted fromkreatura kreatura vianosceteipsum nosceteipsum
4271 236c 400
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl