Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2016

Siedzę i czekam, aż mnie ktoś uratuje, i nienawidzę siebie za to, bo przecież nie mam kurwa pięciu lat
— Małgorzata Halber
0378 6a4b 400
Reposted fromvampire-diaries vampire-diaries
Nieustannie porównujemy się z innymi. Kiedyś porównywałaś się z najfajniejszą dziewczyną w klasie, teraz - z setkami znajomych na Facebooku. Oni wydają książki, dostają nagrody, zaręczają się i rodzą dzieci. Masz nieustający dostęp do życia innych osób, które dzielą się tylko sukcesami. Jak tu nie czuć się gorszym? Jak nie pragnąć o tym zapomnieć? I nikt nie mówi, co czuje naprawdę. Nie ma przyzwolenia, żeby mówić o swoich słabościach.
— Małgorzata Halber
Reposted fromjustyha justyha viapurecoffeine purecoffeine

"Depresja – kiedy bardzo chcesz do domu, ale jesteś już w domu."

Reposted fromjustyha justyha viaboli boli
- Nie wiem, czy jestem romantyczną. Po prostu znam tylko jeden rodzaj miłości.
- Jaki?
- Na całość.
Spoważniał.
- To niebezpieczne.
- I to mówi amator wspinaczki górskiej! Przecież kiedy się wspinasz, ryzykujesz, że stracisz życie. Kiedy ja kocham, ryzykuję, że ktoś złamie mi serce. Wszystko albo nic.
— Kristin Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlefool littlefool
2110 7cc6 400
Reposted fromnutt nutt viayouaresonaive youaresonaive
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaIriss Iriss
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego...
— Jeremi do Agnieszki "listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromsercowisko sercowisko viaIriss Iriss
» [мє] | via facebook
Reposted fromweightless weightless viacharminggirl charminggirl

October 17 2016

2350 3f3d 400
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
Reposted frombluuu bluuu viaolololo olololo
9772 f06c 400
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaolololo olololo
Większość ludzi umiera w wieku 25 lat, ale czekają z pochówkiem aż do siedemdziesiątki. 
— Benjamin Franklin
Reposted fromhabae habae viaolololo olololo

October 10 2016

October 08 2016

7005 4915 400
Reposted fromshakeme shakeme viamyshirt myshirt
7762 fa18 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahysterie hysterie
7717 c371 400
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahysterie hysterie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl