Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2017

5998 632a 400
Reposted fromcalifornia-love california-love
6649 b7e8 400
1527 b5a4 400
Reposted fromerial erial viayouaresonaive youaresonaive
2574 821c 400
Reposted fromtosiaa tosiaa viayouaresonaive youaresonaive

May 08 2017

0172 2c0e 400
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea viapersona-non-grata persona-non-grata
9195 6a91 400
Reposted fromkrzysk krzysk viapersona-non-grata persona-non-grata

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viapersona-non-grata persona-non-grata
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”

April 13 2017

7690 facf 400

April 07 2017

7780 14f4 400
Reposted fromtwice twice viaCzekoladkaaa Czekoladkaaa

April 04 2017

Jeśli nie wiesz, co masz robić, nie rób nic. Nie wypełniaj swego czasu banalnymi sprawami. Po prostu nie rób nic. Posiedź. Nie rób nic, a może będziesz zdolny usłyszeć głos swego serca.

— Maya Angelou
0775 1ecc 400

messbyaccident:

Getting new job when you are an introvert.

Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viayouaresonaive youaresonaive
Pogoda na papierosa.
— almostlover 03042017
Reposted fromweightless weightless viayouaresonaive youaresonaive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl